top of page

De manier waarop elk kind op eigen wijze de wereld en zijn/haar leven beleeft, heeft mij aangespoord om te zoeken naar de meest passende manier om daarop aan te sluiten. Om zo adequaat mogelijk af te stemmen op zowel de leefwereld als de belevingswereld van een kind. En daarbij merk ik dat veel kinderen, net als volwassenen, spanningen opslaan in hun lijf.

De ervaring leert dat op de massagetafel spanningen loskomen met als gevolg dat ook het hart wordt gelucht. Daar kan ik gericht op inspelen, mocht dat nodig zijn. Zodat kinderen zowel fysiek én mentaal beter in hun vel komen te zitten.


Kindermassage is een positief en laagdrempelig middel om blokkades te verminderen en zelfs op te heffen, om kinderen te versterken in het uiten van emoties zodat ze hun kleine en grote zorgen durven te delen. 

En dat is wat ik elk kind gun: zich vrij voelen om te zijn wie ze willen zijn. Om hun persoonlijkheid te laten zien en te stralen, te sprankelen. 

Want uiteindelijk is het leukste wat je kunt worden, jezelf. 

 

Elk kind is gebaat bij massage. Zo is bewezen dat kinderen middels massage emoties van de dag beter verwerken en kunnen loslaten. De ervaring leert dat stressgevoelens worden verminderd en het immuunsysteem wordt versterkt. Daarnaast wordt de spijsvertering bevorderd en levert massage een positieve bijdrage aan het verminderen van psychosomatische klachten. 

Een ander voordeel van massage bij kinderen is dat ze over het algemeen beter in- en doorslapen. En wat nog het belangrijkste is: ze worden zich meer bewust van zichzelf en leren zich te ontspannen, rust te ervaren in hun lijf. En dat heeft weer een kalmerende en positieve werking op de onrust in hun hoofd. 

Massage is voor elk kind fijn. Maar extra nuttig is het voor kinderen die bekend zijn met psychosociale problematiek. Zoals:

 • weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld  hebben

 • faalangstig zijn of erg onzeker zijn

 • pesten of gepest worden

 • vaak boos of gefrustreerd zijn

 • veel piekeren (veel in hun hoofd zitten)

 • hoogsensitief zijn

 • denk- en/of aandachtsproblemen kennen

 • slaapproblemen ervaren

 • belast zijn met een verlieservaring of andere ingrijpende gebeurtenissen

Daarnaast richt Sprankelmassage zich ook op kinderen die:

 • bekend zijn met een ontwikkelingsstoornis (zoals ASS, ADHD, ADD, DCD)

 • een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben

 • een somatische ziekte hebben

 • psychosomatische klachten kennen

 • problemen in de sensorische integratie ervaren

 kindermassage ledenpop lichaamsverhoudingen praktijk sprankel
bottom of page